NEMETH

4.5.04

imos mellorando

Xa fun quen de porlle comentarios a isto. Pouco a pouco isto vai tendo algo de xeito.
Mañá contarei algo máis, hoxe toca seguir a traballar.